Hàng Thanh Lý

Hàng Thanh Lý

- Các hàng hóa, máy móc ...đã qua sử dụng. - Hàng mới tồn kho. - Hàng của khách hàng không có nhu cầu sử dụng ký gởi để thanh lý.